Öğrenme Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 

Prof.Dr. Mustafa Özcan

Prof. Mustafa Özcan meslek hayatına ilkokul öğretmeni olarak başladı. Eğitim uzmanı, milli eğitim müdür yardımcısı, öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü öğretmeni ve yöneticisi olarak görev yaptı. 1982’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1988’de doktora için Amerika’da University Iowa’ya gitti. Amerika’da 22 yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de TED, Bahçeşehir, Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığında danışmanlık yaptı. Gazi Üniversitesi’nde çalıştı. Uzmanlık alanları öğretmen eğitimi, proje temelli eğitim ve demokratik toplumda eğitimdir. Öğretmen eğitimi alanındaki kitapları Bilgi Çağında Öğretmen 2011’de, Okulda Üniversite 2013’te yayınlandı. Halen MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanıdır ve burada Okulda Üniversite Modelini uygulamaktadır.

 

Doç. Dr. Zelha Tunç Pekkan
(Akademik Koordinatör)


Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı, Zelha TUNÇ PEKKAN, lisans derecesini ODTÜ’den, yüksek lisans derecesini Indiana University’den ve doktora derecesini ise University of Georgia’dan almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Amerika’nın en prestijli Bilgisayar Okulu olan, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bilgisayarlı kesir öğretimi üzerine yapmıştır. University of Pittsburgh’da çeşitli lisans ve lisansüstü dersler vermiş, Türkiye’de bir yıl tam zamanlı lise matematik öğretmenliği deneyimi kazanmış, halen Okulda Üniversite modeli çerçevesinde ortaokul matematik öğretmenliği yapmaktadır. Üniversite ile okulları birleştiren birçok araştırma projesi yönetmiştir. ‘Okulda Üniversite Modelinin matematik öğretimine etkisi’, '9. ve 11. Sınıf öğrencilerinin matematiksel kavram yanılgılarının araştırılması', 'işyeri olarak okullarda öğretmen adayı eğitimi', 'eleştirel düşünme ile 5. sınıf matematik ders öğretimi' bunlardan birkaçıdır. Bilimsel çalışmalarından dolayı University of Georgia ve Indiana University’den burs ödülüne laik görülmüştür. Birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makalelere sahiptir. NCTM, PME, ICME, TMED üyesidir. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı kapsamında Eğitim Bilimleri alanında BAGEP 2018 ödülüne layık görüldü. 

  

Doç. Dr. Utkun Aydın

Utkun Aydın ilköğretim ve ortaöğretimini (1986-1997) TED Zonguldak Koleji’nde tamamladıktan sonra lisans derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nden aldı. Daha sonra, araştırma görevlisi (2003-2004) olarak çalıştığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezsiz yüksek lisans derecesini aldı. 2004 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezli yüksek lisans (2007) ve doktora (2012) derecelerini tamamladı. Bu dönemde, aynı zamanda ODTÜ Teknokent’te çeşitli eğitim şirketlerinde eğitsel tasarımcı olarak görev aldı. Ayrıca ODTÜ ve/veya TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli bilimsel araştırma projelerinde bursiyer olarak görev aldı. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi tekniklerinde uzmanlaşan Utkun Aydın’ın uluslararası indeksli dergilerde bir çok yayını bulunmaktadır; ODTÜ ve TÜBİTAK’tan Uluslarası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülleri almıştır. Kendisi ayrıca çeşitli TÜBİTAK (1001 ve COST) ve BAP (Boğaziçi Üniversitesi) projelerinde araştırmacı ve/veya istatistiksel veri analizi danışmanı olarak görev almaktadır. Matematiksel düşünme, geometrik bilgi, üstbiliş, ve test geliştirme üzerine araştırmalarına devam eden Utkun Aydın, 2014 yılından bu yana International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology dergisinde matematik eğitimi bölüm editörüdür. Kendisi Mart 2014 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi'nde çalışmalarını yürütmektedir.

Doç. Dr. R. Didem Taylan

Dr. Rukiye Didem Taylan Fulbright bursunu kazanarak Teachers’ College, Columbia Üniversitesi’nden matematik eğitimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Aynı alandaki doktora derecesini ise 2013 yılında University of Missouri’de tamamlamıştır. 2014-2015 yılı içerisinde İstanbul’da bir devlet okulunda Okulda Üniversite projesi kapsamında 5. sınıflarda matematik öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda özel bir okulda öğretmenlerle işbirliği içerisinde ders planı geliştirmiştir. Rukiye Didem Taylan araştırmalarında ağırlıklı olarak öğretmen eğitimi, öğretmen fark ediş becerileri ve sınıf içi öğretim konularına odaklanmaktadır. 2016 yılından itibaren Avrupa Matematik Eğitimi Araştırma Kongresi’nde “Matematik Öğretmenliği ve Sınıf İçi Öğretim” konusunda grup liderlerinden biri olarak seçilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tekiner Tolu

İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Bölüm Başkanı, Aylin Tekiner Tolu, Yabancı Diller Öğretmenliği lisans derecesini ve Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Doktorasını South Florida Üniversitesi’nden  İkinci Dil Edinimi ve Öğretim Teknolojisi programında tamamlamıştır. ABD'deyken çeşitli çevrimiçi dersler vermiştir  ve doktora tez çalışması çevrimiçi öğretimde senkron iletişimi üzerinedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde ağırlıklı olarak teknoloji, ELT yöntemleri, materyal geliştirme ve ikinci dil edinimi üzerine çeşitli dersler vermiştir.
 
Bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yaptıktan on beş yıl aradan sonra, Okulda Üniversite modeli çerçevesinde, bu yıl bir devlet okulunda 6. sınıflara İngilizce öğretmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi olarak kolejlerle çok yakından çalışmış, Türkiye'de farklı illerde öğretmenlere yönelik seminerler vermiş,  öğretmenlere danışmanlık yapmış ve üniversite-okul ortaklığı ve teknoloji kullanımı üzerine araştırma yapmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Nural

Dr. Şükrü Nural 2005’te lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda ve İngilizce Öğretmenliği Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Leeds Üniversitesi’nde ve doktorasını Leicester Üniversitesi tarafından verilen uluslararası öğrenci başarı bursu ile Uygulamalı Dilbilim ve İngiliz Dili Eğitimi (Applied Linguistics & TESOL) alanında yaptı. Doktora tezi kelime öğretimine dair öğretmenlerin kişisel prensipleri ve sınıf-içi uygulamaları üzerinedir. Saygın dilbilimci Profesör Ernesto Macaro ile birlikte doktora sonrası çalışmalarını Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne ait bir araştırma merkezinde (Centre for Research & Development in English Medium Instruction) yapmıştır. Lexisperience Education direktörü olarak, uluslararası öğrencilere akademik beceri desteği ve eğitim danışmanlığı sunmaktadır. Dr. Nural çeşitli eğitim kurumlarında görev yapmıştır: Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Derneği, Dialogue Dil Okulları, Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, De Montfort Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Melike Acar

Melike Acar, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans çalışmaları için ABD’ye gitmiştir. Yüksek Lisans derecesini San Francisco Eyalet Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış, kültürel bağlamın kendilik algısı üzerine etkileri konulu araştırmalar yapmıştır. Doktora çalışmasını Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de İnsan Gelişimi ve Eğitim alanında tamamlamıştır. 2012-2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermiş ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Eylül 2017'den itibaren tam zamanlı olarak MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları ahlaki ve toplumsal sorgulamanın gelişimi, toplumsal cinsiyet  ve kültürel normların sorgulanması ve kapsayıcı ve eğitim uygulamaları olan Melike Acar Jean Piaget Topluluğu üyesidir. 

 

  

Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar

Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. 

Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.

 

Dr. Caroline Fell Kurban

MEF Üniversitesi’ndeki Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi’nin direktörüdür. Ayrıca Eğitim fakültesinde ders vermektedir. Yirmi yıllık kariyeri boyunca birçok okul ve üniversitede dersler, eğitimler vermiş ve yöneticilik yapmıştır. Jeoloji alanında lisans derecesi, Yabancılara ikinci dil olarak İngilizce Öğretimi (TESOL) yüksek lisansı, Teknoloji ve Eğitim tasarımı alanında yüksek lisansı, ve uygulamalı Dil Bilimi alanında doktorası vardır.
 
2014 Mart’ta MEF Üniversitesi kurucusu Dr. Arıkan ve MEF Üniversitesi’nin kurucu rektörü Profesör Doktor Şahin, Fell Kurban’ı Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi’nin kurucu direktörü olmak ve Flipped Learning’i (Tersyüz Öğretim) üniversite bünyesinde harekete geçirmek için davet etti. Bu pozisyona başladığından beri Fell Kurban, Flipped Learning alanındaki bilgi ve tecrübesini süratle geliştirmekte. Haziran 2016’da Kuzey Colorado Üniversitesi’ndeki Flipped Öğrenim Akademisi onu baş konuşmacı olarak davet etti.  Temmuz 2016’da Fell Kurban, Flipped Learning Global Initiative (FLGI) ilk araştırma görevlisi olmak için davet edildi. Prof. Dr. Muhammed Şahin ile birlikte “Yüksek Öğrenime Tersyüz Yaklaşım: Bugünün bilgi ekonomileri ve toplumları için Üniversiteler tasarlamak” adlı ilk kitabını yazdı. 2018’de FLGI Global Standartlar Topluluğu’nun eş başkanı olmaya davet edildi ve özel konuşmacı olarak FLGI Yüksek Öğrenim Online Kursu’nda konuştu. 2019’ da Fell Kurban iki kitap daha yazdı; “Yeni Üniversite modeli: Yüksek öğrenimde Tersyüz Öğrenimi başarmak – inanılmaz basit bir kılavuz” ve “Yeni Üniversite Modeli: Tersyüz, Uyarlanır, Dijital ve Aktif Öğrenme – bir gelecek perspektifi”. Ayrıca, Tersyüz Öğrenim Yüksek Eğitim konferansında baş konuşmacı olmak üzere Kuzey Colorado üniversitesine davet edildi.
 
Fell Kurban şu anda Global Terminoloji Projesinin başkanı, yönetim kurulu üyesi ve Aktif Eğitim Sanat ve Bilimleri Akademisindearaştırma görevlisi.

Email: kurbanc@mef.edu.tr
 

 

Doç. Dr. Hasret Nuhoğlu

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olan Nuhoğlu, aynı bölüm ve üniversitede yüksek lisans ve doktora derecesi almıştır. Nuhoğlu’nun doktora tezi, Türkiye’de Sistem Dinamiği Yaklaşımının eğitim alanında uygulanmasına yönelik ilk doktora tezi niteliği taşımaktadır. 2002 yılında başladığı akademik çalışmalarına, halen Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. 
Eğitimde Sistem Düşüncesi & Sistem Dinamiği Yaklaşımı, Fen Öğretiminde Öğrenme & Öğretme Yöntemleri, Alternatif Okul Öncesi Eğitim Programları, Okul Öncesi ve Özel yetenekli öğrencilere yönelik disiplinlerarası fen, doğa ve teknoloji öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları olmakla birlikte bu alanda bazı projelerde aktif olarak görev almaktadır. Maltepe Çocuk Üniversitesi kurucu üyesi olup, “Doğada STEM” atölyeleri yürütmektedir. Özel yetenekli çocukların eğitimine yönelik disiplinlerarası fen ve teknoloji öğretim programları tasarlamaktadır. Eğitimde Sistem Düşüncesi Derneği (ESD) üyesidir. Doğanın en iyi öğretmen olduğuna inanan Nuhoğlu, doğada her yaştan çocuk ve yetişkinlerle buluşarak öğrenme yolculuğuna devam etmektedir. 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x