Öğrenme Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof.Dr. Mustafa Özcan
Prof. Mustafa Özcan meslek hayatına ilkokul öğretmeni olarak başladı. Eğitim uzmanı, milli eğitim müdür yardımcısı, öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü öğretmeni ve yöneticisi olarak görev yaptı. 1982’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1988’de doktora için Amerika’da University Iowa’ya gitti. Amerika’da 22 yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de TED, Bahçeşehir, Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığında danışmanlık yaptı. Gazi Üniversitesi’nde çalıştı. Uzmanlık alanları öğretmen eğitimi, proje temelli eğitim ve demokratik toplumda eğitimdir. Öğretmen eğitimi alanındaki kitapları Bilgi Çağında Öğretmen 2011’de, Okulda Üniversite 2013’te yayınlandı. Halen MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanıdır ve burada Okulda Üniversite Modelini uygulamaktadır.

 

Prof.Dr. Can Fuad Delale
Prof. Dr. Can Fuad Delale Boğaziçi, Bilkent, İstanbul, İstanbul Teknik ve Işık Üniversitelerinde öğretim üyesi ve TÜBİTAK Temel Bilimler Enstitüsü’nde uzman araştırmacı olarak çalıştı. Ayrıca Japonya’da University of Tokyo’da, Almanya’da Karlsruhe Institute of Technology, Max Planck Institut für Strömungsforschung ve Münih Teknik Üniversitesi’nde, İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde, Hollanda’da Eindhoven University of Technology’de ve ABD'de California Institute of Technology ve Worcester Polytechnic Institute’de konuk eğitimci ve araştırmacı olarak bulundu. “Yoğuşma Durumunda Gaz Dinamiği”, “Kabarcıklar için Homojen Çekirdekleşme Kuramı”, “Hidrodinamik Kavitasyon”, “Sıvılaştırılmış Yakıtlı Türbopompaların Tasarımı” ve “Kavitasyon Optimizasyonu”, “Daimi Olmayan Kavitasyonlu Akışlar” araştırma ve geliştirme projeleri arasındadır. Profesör Delale, 1995 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne asosiye üye, 2013 yılında Bilim Akademisi Derneği’ne asli üye seçildi. American Physical Society ve European Mechanics Society üyesi olup TÜBİTAK Teşvik ve Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü sahibidir. MEF Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Can Fuad DELALE’nin Bubble Dynamics and Shock Waves adlı kitabı bulunmaktadır.

 

Prof.Dr. Dante J. Dorantes-González
Prof. Dr. Dante Dorantes-González, Meksika’daki Monterrey Teknoloji Enstitüsü’nde, Makine ve Mekatronik Bölüm Başkanlığı yapmış ve İnnovasyon Merkezi’nin müdürü olarak çalışmıştır. 2008 yılında, Çin’de bulunan Tianjin Üniversitesi’nde Hassas Cihazlar ve Optoelektronik Mühendisliği Okulu’nda çalışmaya başlamıştır. Temmuz 2014 yılında, MEF Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’ne katılmıştır. Birkaç uluslararası araşatırma projesi yürütücülüğü yapmış ve birkaç ders kitabı, patent ve 60’tan fazla hakemli makale yazarıdır. Birkaç uluslararası konferansta oturum başkanlığı yapmış ve birkaç bilimsel derginin editorler kurulunda yer almaktadır.

 

Doç. Dr. Zelha Tunç Pekkan
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı, Zelha TUNÇ PEKKAN, lisans derecesini ODTÜ’den, yüksek lisans derecesini Indiana University’den ve doktora derecesini ise University of Georgia’dan almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Amerika’nın en prestijli Bilgisayar Okulu olan, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bilgisayarlı kesir öğretimi üzerine yapmıştır. University of Pittsburgh’da çeşitli lisans ve lisansüstü dersler vermiş, Türkiye’de bir yıl tam zamanlı lise matematik öğretmenliği deneyimi kazanmış, halen Okulda Üniversite modeli çerçevesinde ortaokul matematik öğretmenliği yapmaktadır. Üniversite ile okulları birleştiren birçok araştırma projesi yönetmiştir. ‘Okulda Üniversite Modelinin matematik öğretimine etkisi’, '9. ve 11. Sınıf öğrencilerinin matematiksel kavram yanılgılarının araştırılması', 'işyeri olarak okullarda öğretmen adayı eğitimi', 'eleştirel düşünme ile 5. sınıf matematik ders öğretimi' bunlardan birkaçıdır. Bilimsel çalışmalarından dolayı University of Georgia ve Indiana University’den burs ödülüne laik görülmüştür. Birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makalelere sahiptir. NCTM, PME, ICME, TMED üyesidir. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı kapsamında Eğitim Bilimleri alanında BAGEP 2018 ödülüne layık görüldü. 

  
 

Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar
Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. 

Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Utkun Aydın
Utkun Aydın ilköğretim ve ortaöğretimini (1986-1997) TED Zonguldak Koleji’nde tamamladıktan sonra lisans derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nden aldı. Daha sonra, araştırma görevlisi (2003-2004) olarak çalıştığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezsiz yüksek lisans derecesini aldı. 2004 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezli yüksek lisans (2007) ve doktora (2012) derecelerini tamamladı. Bu dönemde, aynı zamanda ODTÜ Teknokent’te çeşitli eğitim şirketlerinde eğitsel tasarımcı olarak görev aldı. Ayrıca ODTÜ ve/veya TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli bilimsel araştırma projelerinde bursiyer olarak görev aldı. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi tekniklerinde uzmanlaşan Utkun Aydın’ın uluslararası indeksli dergilerde bir çok yayını bulunmaktadır; ODTÜ ve TÜBİTAK’tan Uluslarası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülleri almıştır. Kendisi ayrıca çeşitli TÜBİTAK (1001 ve COST) ve BAP (Boğaziçi Üniversitesi) projelerinde araştırmacı ve/veya istatistiksel veri analizi danışmanı olarak görev almaktadır. Matematiksel düşünme, geometrik bilgi, üstbiliş, ve test geliştirme üzerine araştırmalarına devam eden Utkun Aydın, 2014 yılından bu yana International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology dergisinde matematik eğitimi bölüm editörüdür. Kendisi Mart 2014 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi'nde çalışmalarını yürütmektedir.

Doç. Dr. R. Didem Taylan
Dr. Rukiye Didem Taylan Fulbright bursunu kazanarak Teachers’ College, Columbia Üniversitesi’nden matematik eğitimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Aynı alandaki doktora derecesini ise 2013 yılında University of Missouri’de tamamlamıştır. 2014-2015 yılı içerisinde İstanbul’da bir devlet okulunda Okulda Üniversite projesi kapsamında 5. sınıflarda matematik öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda özel bir okulda öğretmenlerle işbirliği içerisinde ders planı geliştirmiştir. Rukiye Didem Taylan araştırmalarında ağırlıklı olarak öğretmen eğitimi, öğretmen fark ediş becerileri ve sınıf içi öğretim konularına odaklanmaktadır. 2016 yılından itibaren Avrupa Matematik Eğitimi Araştırma Kongresi’nde “Matematik Öğretmenliği ve Sınıf İçi Öğretim” konusunda grup liderlerinden biri olarak seçilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tekiner Tolu
İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Bölüm Başkanı, Aylin Tekiner Tolu, Yabancı Diller Öğretmenliği lisans derecesini ve Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Doktorasını South Florida Üniversitesi’nden  İkinci Dil Edinimi ve Öğretim Teknolojisi programında tamamlamıştır. ABD'deyken çeşitli çevrimiçi dersler vermiştir  ve doktora tez çalışması çevrimiçi öğretimde senkron iletişimi üzerinedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde ağırlıklı olarak teknoloji, ELT yöntemleri, materyal geliştirme ve ikinci dil edinimi üzerine çeşitli dersler vermiştir.
 
Bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yaptıktan on beş yıl aradan sonra, Okulda Üniversite modeli çerçevesinde, bu yıl bir devlet okulunda 6. sınıflara İngilizce öğretmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi olarak kolejlerle çok yakından çalışmış, Türkiye'de farklı illerde öğretmenlere yönelik seminerler vermiş,  öğretmenlere danışmanlık yapmış ve üniversite-okul ortaklığı ve teknoloji kullanımı üzerine araştırma yapmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Nural
Dr. Şükrü Nural 2005’te lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda ve İngilizce Öğretmenliği Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Leeds Üniversitesi’nde ve doktorasını Leicester Üniversitesi tarafından verilen uluslararası öğrenci başarı bursu ile Uygulamalı Dilbilim ve İngiliz Dili Eğitimi (Applied Linguistics & TESOL) alanında yaptı. Doktora tezi kelime öğretimine dair öğretmenlerin kişisel prensipleri ve sınıf-içi uygulamaları üzerinedir. Saygın dilbilimci Profesör Ernesto Macaro ile birlikte doktora sonrası çalışmalarını Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne ait bir araştırma merkezinde (Centre for Research & Development in English Medium Instruction) yapmıştır. Lexisperience Education direktörü olarak, uluslararası öğrencilere akademik beceri desteği ve eğitim danışmanlığı sunmaktadır. Dr. Nural çeşitli eğitim kurumlarında görev yapmıştır: Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Derneği, Dialogue Dil Okulları, Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, De Montfort Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Melike Acar
Melike Acar, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans çalışmaları için ABD’ye gitmiştir. Yüksek Lisans derecesini San Francisco Eyalet Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış, kültürel bağlamın kendilik algısı üzerine etkileri konulu araştırmalar yapmıştır. Doktora çalışmasını Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de İnsan Gelişimi ve Eğitim alanında tamamlamıştır. 2012-2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermiş ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Eylül 2017'den itibaren tam zamanlı olarak MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları ahlaki ve toplumsal sorgulamanın gelişimi, toplumsal cinsiyet  ve kültürel normların sorgulanması ve kapsayıcı ve eğitim uygulamaları olan Melike Acar Jean Piaget Topluluğu üyesidir. 

 

  
 

Ar. Gör. Bengi Birgili 
Bengi Birgili MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü araştırma görevlisidir. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden Lisans ve 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nden Yüksek Lisans derecelerini almıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir. Yüksek Lisans tezinde çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların ayrımsal etkisini üst bilişsel ve duyuşsal boyutlarda araştırmıştır. Okul-Üniversite işbirliğini geliştirmeye yönelik başlatılan Okulda Üniversite Eğitim Modeli üzerine çalışan takımda yer almaktadır. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana Sarıyer Ayazağa İlköğretim Okulu’nda iki yıllık öğretmenlik deneyimi elde etmiş, 5. ve 6. sınıf seviyesinde matematik öğretimi gerçekleştirmiştir.


Araştırma Alanları: Öğretim tasarımı, program geliştirme ve değerlendirme, nitel araştırma yöntemleri, fenomenoloji, açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların ayrımsal etkisi, işbirlikli öğrenme yöntemi, matematik öğretiminde yeni yaklaşımlar.
 

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x